studenter studerar

Studieteknik

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Det handlar med andra ord om att utveckla personliga inlärningsrutiner och goda studievanor, vilket kan vara avgörande för att lyckas med sina studier. I Studieverkstaden kan du få hjälp att planera dina studier, hitta effektiva lässtrategier och utveckla ditt sätt att anteckna.

Studieteknik – bli framgångsrik i dina studier

Planera dina studier

När du börjar en ny kurs är det bra att reflektera över kursplanen. Försäkra dig om att du har förstått vad kursen ska ge dig när det gäller kunskaper och förståelse, färdigheter och kompetens. Se också till att vara klar över vilka krav som ställs på dig, vilka undervisningsformer som kommer användas och vilken litteratur som ingår i kursen.

Lässtrategier

Det finns olika strategier för att läsa och bearbeta kurslitteratur – strategier som bidrar till att göra läsningen mer produktiv och målinriktad. En grundläggande strategi är att först skapa sig överblick av materialet. Om det är en kursbok du ska läsa är det bra att stanna till vid innehållsförteckningen en stund. När du har reflekterat över innehållet i stort kan du gå vidare med att läsa inledningar, rubriker och sammanfattningar. Det är med andra ord viktigt att försöka få grepp om sammanhanget i stort och att inte förlora sig i detaljer.

Anteckningsstrategier

Bra anteckningar hjälper dig att minnas och förstå, och de kan också hjälpa dig att bli en mer aktiv lyssnare och iakttagare. Men undvik att skriva av det läraren säger eller vad som står i litteraturen. Anteckningar som du själv formulerar underlättar nämligen din förståelse och din förmåga att tillägna dig ett material.