Studieverkstaden

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande och studieteknik, både på svenska och engelska.

I Studieverkstaden kan du få handledning i akademiskt skrivande och studieteknik. Det går bra att kontakta oss via e-post eller chatt om du har specifika frågor kring ditt skrivande. Vill du boka en tid med en av våra handledare använder du något av våra bokningsformulär.

Handledning i akademiskt skrivande

Du kan kontakta oss när som helst i skrivprocessen: inför en skrivuppgift, under skrivandets gång eller innan du ska lämna in en text.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska texten struktureras?
• Hur kan texten bli tydligare?
• Hur använder man referenser?

Boka handledning i akademiskt skrivande

Handledning i studieteknik

Vi erbjuder vägledning och stöd i studieteknik:
• Studieplanering
• Lässtrategier
• Anteckningsteknik

Boka handledning i studieteknik

Användbart

Få rätt sidnummer i Word

Paginering i Word