Studieverkstaden

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande och studieteknik, både på svenska och engelska.

I Studieverkstaden kan du få handledning i akademiskt skrivande och studieteknik. Det går bra att kontakta oss via e-post eller chatt om du har specifika frågor kring ditt skrivande. Vill du boka en tid med en av våra handledare använder du något av våra bokningsformulär.

Handledning i akademiskt skrivande

Du kan kontakta oss när som helst i skrivprocessen: inför en skrivuppgift, under skrivandets gång eller innan du ska lämna in en text.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska texten struktureras?
• Hur kan texten bli tydligare?
• Hur använder man referenser?

Boka handledning i akademiskt skrivande

Handledning i studieteknik

Vi erbjuder vägledning och stöd i studieteknik:
• Studieplanering
• Lässtrategier
• Anteckningsteknik

Boka handledning i studieteknik

Så här går en texthandledning till

Vårt mål är att du ska utveckla ditt skrivande. Vi hjälper dig med allt från att tyda uppgiften till att visa på vad som kan göra din text bättre ur ett akademiskt perspektiv. Däremot gör vi ingen korrekturläsning av texten. Tänk på att ju tidigare i skrivprocessen du kommer till oss, desto större nytta kommer du att ha av handledningen. I mån av tid går det bra att komma vid flera tillfällen med samma text.

Generellt kan man säga att ju mer information vi får av dig, desto bättre blir vår handledning. Det är naturligtvis en förutsättning att vi får läsa din text, men vi vill också gärna ta del av de anvisningar och instruktioner som ligger till grund för ditt arbete. Eventuella kommentarer från lärare eller handledare är också nyttig information.

Inför handledningen

Använd rättstavningsfunktionen i din ordbehandlare för att korrigera enkla stavfel. Läs därefter igenom texten noggrant och fundera över vad du har mest behov av att få hjälp med. Ta gärna med dig din egen dator till handledningstillfället. Det är också bra om du före handledningen går igenom vår checklista för akademiskt skrivande.

Under handledningen

Handledningen varar ca 60 minuter. I vanliga fall hinner vi bara jobba med ett fåtal sidor av texten så var noga med att välja ut de delar du är mest osäker på. Under mötet tittar vi gemensamt på de delar av texten du vill ha hjälp med och diskuterar de frågor du har tagit med dig. Detta kan gälla sådant som att tolka uppgiften, planera skrivprocessen, hitta en struktur som passar uppgiften, använda källor på ett korrekt sätt, hitta en ton och stil som stämmer överens med kraven på vetenskaplighet, referera korrekt, upptäcka grammatiska fel, undvika plagiering, skriva läsvänligt och intresseväckande, tolka kommentarer från lärare och andra handledare, och mycket mer. Notera att Studieverkstaden inte korrekturläser dina texter.

Efter handledningen

Använd dig av de generella kommenterar och exempel du fått med dig under handledningen när du förbättrar din text. Är du i behov av ytterligare handledning går det bra att boka en ny tid via bokningsformuläret.

Användbart

Få rätt sidnummer i Word

Paginering i Word