Studieverkstaden

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik, både på svenska och engelska.

I Studieverkstaden kan du få handledning i akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik. Det går bra att kontakta oss via e-post eller chatt om du har specifika frågor kring ditt skrivande. Vill du boka en tid med en av våra handledare använder du något av våra bokningsformulär.

Handledning i akademiskt skrivande

Du kan kontakta oss när som helst i skrivprocessen: inför en skrivuppgift, under skrivandets gång eller innan du ska lämna in en text.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska texten struktureras?
• Hur kan texten bli tydligare?
• Hur använder man referenser?

Boka handledning i akademiskt skrivande

Handledning i studieteknik

Vi erbjuder vägledning och stöd i studieteknik:
• Studieplanering
• Lässtrategier
• Anteckningsteknik

Boka handledning i studieteknik

Handledning i muntlig presentationsteknik

Du kan kontakta oss när som helst i förberedelsen för en muntlig
presentation: inför planeringen, halvvägs in i processen eller innan du ska
genomföra presentationen.

Exempel på frågor som vi ofta diskuterar:
• Hur ska presentationen struktureras?
• Hur kan du tydligare få fram ditt budskap?
• Hur kan du skapa kontakt med de som lyssnar?

Boka handledning i muntlig presentationsteknik

Drop-in Sök- och skrivhjälp

Bibliotekarier och texthandledare finns på plats i biblioteket för att svara på frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik. Du kan till exempel ställa frågor om referenshantering, styckeindelning och hur du skapar sammanhang i texten.  Observera att vi inte har möjlighet att läsa igenom din text på plats.

Torsdagar kl. 12-14

Kalmar – i infostråket på plan 1.
Växjö – plan 2, mellan röd och grön zon

Användbart

Få rätt sidnummer i Word

Paginering i Word