Studerande på universitetsbiblioteket i Växjö

Söka och värdera

Om du letar efter någon viss typ av publikation, såsom en artikel, en avhandling eller ett uppslagsverk kan du välja ingångarna i menyn. Vill du veta hur du hittar information inom ditt ämne är våra ämnesguider en bra startpunkt.

Söka

OneSearch är universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning i de flesta av våra databaser och bibliotekskatalogen. I OneSearch hittar du böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar, konferensmaterial, rapporter databaser och mycket mer. För att söka i en specifik databas, se vår databaslista

I LIBRIS kan du hitta uppgifter om böcker, tidskrifter, noter, avhandlingar, kartor med mera. som finns på svenska universitets- och högskolebibliotek.

DiVA tillhandahåller avhandlingar, övriga forskningspublikationer och studentuppsatser från närmare ett 30-tal svenska universitet och högskolor, bl.a. från Linnéuniversitetet. De flesta studentuppsatser, samt en betydande mängd av forskningsinformationen, är i fulltext.

Söka hemifrån

Studenter och anställda vid Linnéuniversitetet kommer åt databaser och fulltextmaterial även utanför universitetet genom inloggning via proxyserver. Du loggar in med ditt Lnu-konto. För att kunna logga in i och använda vår söktjänst OneSearch behöver du dessutom ha ett bibliotekskonto. Läs mer om hur du söker hemifrån. 

Söktips

Att hitta litteratur som är relevant för det egna arbetet kan vara knepigt i praktiken. Här får du tips på hur du förbättrar dina sökningar.

Värdera information

"Är det här vetenskapligt?" Vissa typer av publikationer är mer lämpliga än andra i ett självständigt arbete. Det är därför viktigt att du lär dig känna igen olika typer av publikationer.

Min ämnesguide

I våra ämnesguider hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Här finns också filmer och länkar till andra texter som hjälper dig att söka, värdera och använda information.