byggarbetsplats

Byggteknik och skog- och träteknik

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom byggteknik samt skog- och träteknik.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Byggteknik

Övriga resurser Skog- och träteknik