Mediearkivet

Artikeldatabas (fulltext)
Innehåller över 900 svenska tidningar och tidskrifter. Alla stora dagstidningar och flertalet landsortstidningar finns med. 
Innehåller också över 300 norska tidningar och tidskrifter samt cirka 100 000 nordiska och internationella webbtidningskällor. Under Visa källor kan du avgränsa på språk och tidning/tidskrift.

Länk till Mediearkivet

Generell / allmän manual (Retriever användarmanual research)
Denna har avsnitt om att analysera en sökning.

Sökmanual för Retriever