presentation på projektorduk

Ekonomi, turism och management

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom ekonomi samt turism och management.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Ekonomi