labb

Hälsa, kemi och livsmedels­vetenskap

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom hälsovetenskap, biomedicin, livsmedelsvetenskap, kemi och farmakologi.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Hälsovetenskap

Övriga resurser Biomedicin

Övriga resurser Livsmedelsvetenskap

Övriga resurser Kemi

Övriga resurser Farmakologi