Sandby Borg, utgrävning

Humaniora

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom arkeologi, historia, biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora, filosofi, integration- och mångfaldsstudier, kulturarv, kulturmiljövetenskap, kulturgeografi och religion.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Arkeologi och Historia

Övriga resurser Biblioteks- och informationsvetenskap

Övriga resurser Filosofi

Övriga resurser Kulturarv och kulturmiljövetenskap

Övriga resurser Kulturgeografi