Photo by Markus Spiske on Unsplash

Informatik, data och medieteknik

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom informatik, datavetenskap och medieteknik.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser