Photo by Drew Patrick Miller on Unsplash

Media och kommunikation

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik samt medieproduktion.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Medie- och kommunikationsvetenskap

Övriga resurser Journalistik

Övriga resurser Medieproduktion