Photo by Adi Goldstein on Unsplash

Pedagogik och idrott

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom pedagogik och idrott.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Pedagogik

Övriga resurser Idrott