polismärke på skjorta

Polisutbildning

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom polisutbildningen.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Polisutbildningen