Sveriges rikes Lagbok

Rättsvetenskap, europarätt och EDC/EU-information

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom rättsvetenskap, EU-rätt och EU:s publikationer.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

EDC och EU-information

Övrigt relevant material Rättsvetenskap

Övrigt relevant material EU-rätt

Övriga resurser EU-publikationer