fartygssimulator

Sjöfart

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom sjöfart.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Sjöfart