samtal mellan människor

Socialt arbete

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom socialt arbete, socialpsykologi samt ungdoms- och missbruksvård.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser