papper med text

Språk, litteratur och film

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom språk, svenska språket, litteraturvetenskap och filmvetenskap.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Språk

Övriga resurser Svenska språket

Övriga resurser Litteraturvetenskap

Övriga resurser Filmvetenskap