kretskort

Teknik

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom elektronik, fysik, kemiteknik, maskinteknik, systemekonomi och industriell ekonomi.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Teknik