sköterska samtalar med patient

Vårdvetenskap, psykologi och optometri

Ämnesguide

I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom vårdvetenskap, psykologi och optometri.

Relevanta ämnesdatabaser

Generella databaser

Övriga resurser Vårdvetenskap

Övriga resurser Psykologi