Artiklar och databaser

Biblioteket har en stor mängd databaser där du kan söka olika typer av publikationer, till exempel vetenskapliga artiklar.

I våra ämnesguider hittar du databaser som vi rekommenderar för ditt ämne.

Om du är osäker på vilken databas som är mest lämplig för just det du söker, kan du göra en sökning i bibliotekets söktjänst OneSearch. Där erbjuds sökning i merparten av våra tillgängliga databaser. 

ACM Digital Library

Artikeldatabas (abstracts + fulltext)
Databasen täcker främst områdena programmering och IT. Innehåller fulltextartiklar från samtliga tidskrifter och nyhetsbrev utgivna av ACM (Association for Computing Machinery), Konferenspublikationer, samt ett stort antal referenser till litteratur från andra utgivare inom det aktuella ämnesområdet.

Länk till ACM Digital Library

ACS (American Chemical Society)

Artikeldatabas (fulltext)
Databasen omfattar 38 vetenskapliga tidskrifter i fulltext som publiceras av det lärda sällskapet American Chemical Society, samt nyhetsmagasinet Chemical and Engineering News Online (C&EN). Avtal ger tillgång till ACS Legacy Archives, som omfattar alla ACS:s tidskrifter från vol.1 fram till 1995, samt ACS Web Editions, med årgångarna från 1996-.

Länk till ACS (American Chemical Society)

AIP (American Institute of Physics)

Tillgång till ett 10-tal tidskrifter i fulltext från American Institute of Physics, t.ex. Applied Physics Letters, Chaos, Journal of Mathematical Physics och Journal of Applied Physics. Avtalet omfattar normalt tillgång fr.o.m. årg. 1 och ger också access till konferensrapporter från AIP.

Länk till AIP (American Institute of Physics)

AMED (Alternative Medicine)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Innehåller referenser till ca 600 tidskrifter inom arbetsterapi, sjukgymnastik, komplemementär medicin, fotvård och pallitativ vård.

Länk till AMED (Alternative medicine)

Annual Reviews

Annual Reviews är ett amerikanskt non-profit förlag som publicerat tidskrifter sedan 1932. AR ger årligen ut sammanfattande översikter av forskningsartiklar inom ett antal olika vetenskapsområden, samtliga skrivna av ledande forskare inom respektive ämnesområde. Idag publiceras dessa översikter i mer än 40 olika områden och Lnu har abonnemang på följande 13 titlar:
AR of Biochemistry - Biomedical Engineering - Biophysics - Cell and Development Biology - Ecology, Evolution and Systematics - Genetcis - Immunology - Marine Science - Microbiology - Nutrition - Pharmacology and Toxicology - Physical Chemistry - Plant Biology - Psychology
Lnu:s access omfattar innevarande år + minst 3 föregående årgångarna.

Länk till Annual Reviews

APS (American Physical Society)

Tillgång till ett antal tidskrifter i fulltext från American Physical Society, t.ex. Physical Review och Physical Review Letters. Avtalet omfattar normalt fr.o.m. årg 1 och därmed också PROLA (Physical Review Online Archive).

Länk till APS (American Physical Society)

Arkiv digital

Arkiv Digital är en databas för släktforskare. Tjänsten är endast tillgänglig för anställda och studerande vid universitetet och kräver lösenord som erhålls i UB:s infodisk.

Länk till Arkiv digital

ArtikelSök

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Förtecknar innehållet i mer än 1000 svenska tidskrifter och dagstidningar. ArtikelSök innehåller också ett stort antal recensioner och databasen förtecknar material från 1979 och framåt.

Länk till ArtikelSök

ASM (American Society for Microbiology)

Artikeldatabas (fulltext)
Omfattar ett 15-tal tidskrifter inom ämnet mikrobiologi. Samlingen rymmer flera mycket framstående titlar, t.ex. Journal of Virology. Avtalet avser fulltext fr.o.m. årg. 1 av samtliga titlar.

Länk till ASM (American Society for Microbiology)

ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser från mer än 500 tidskrifter inom samhällsvetenskap, främst inom hälsa, vård, geriatrik, socialt arbete, psykologi och utbildning. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts)

ATLA Religion Database, inkl. Serials

Artikeldatabas (abstracts + fulltext)
Databasen produceras av American Theological Library Association (ATLA) och anses som den främsta inom religion, teologi och angränsande ämnesområden. Den innehåller referenser till närmare 2 miljoner poster från tidskrifter, essäer, böcker etc. ATLA Serials innehåller dessutom ca 450 000 fulltextartiklar från 250 olika tidskrifter.

Länk till ATLA Religion Database, inkl. Serials

BDSL (Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft)

Referensdatabas - tysk språk- och litteraturvetenskap
Referenser till böcker, artiklar, uppsatser, recensioner etc. inom tysk språk- och litteratutvetenskap, från 1985 fram till idag.

Länk till BDSL (Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft)

BMJ Journals

Artikeldatabas (fulltext)
BMJ Journals omfattar ca 25 tidskrifter inom medicin och hälsa och innehållet täcker flera olika specialiteter inom dessa ämnesområden. Samlingen ger tillgång till samtliga årgångar i fulltext. Flera av titlarna sträcker sig flera decennier tillbaka och den kanske mest kända av titlarna, BMJ - British Medicine Journal - ända tillbaka till startåret 1840!

Länk till BMJ Journals

Branschnyckeltal (SCB)

Databas - statistik
Innehåller ett 40-tal ekonomiska nyckeltal som grundar sig på årliga undersökningar av ett stort antal företag och branscher inom industri-, bygg och tjänstesektorn i Sverige.

Länk till Branschnyckeltal (SCB)

Brill Journals

Artikeldatabas (fulltext)
Avtalet omfattar ca 175 tidskriftstitlar från Brill Academic Publishers. Innehållet domineras av humaniora, t.ex. History, Biblical & Religious Studies, och Middle East & Islamic Studies. Men här finns också en del inom International Law, Asian Studies, Human Rights , Biology och Science. Avtalet avser fulltext fr.o.m. 2000.

Länk till Brill Journals

Browzine

Tidskriftsdatabas
Med BrowZine kan du söka bland de flesta av bibliotekets tidskrifter, samla dina favorittidskrifter i en egen bokhylla, spara och läsa artiklar. Fungerar på din telefon, surfplatta eller direkt på webben.

Länk till BrowZine

BSP (Business Source Premier)

Artikeldatabas (fulltext)
Artiklar i fulltext från mer än 2000 tidskrifter inom ekonomiområdet. Ca hälften av titlarna är vetenskapligt granskade och materialet omfattar i vissa fall också mycket äldre årgångar. BSP innehåller också annan företagsinformation, t.ex. industrirapporter, marknadsanalyser och working papers. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till BSP (Business Source Premier)

Cambridge Journals

Artikeldatabas (fulltext)
Artiklar från mer än 200 vetenskapligt granskade tidskrifter utgivna av Cambridge University Press och ett antal lärda sällskap. Innehållet täcker ett flertal ämnesområden inom såväl samhällsvetenskap och humaniora som teknik, medicin och naturvetenskap.

Länk till Cambridge Journals

CAS-SciFinder

CAS-SciFinder innehåller litteratur inom framförallt kemi, men även biomedicin, miljö, teknik, jordbruk och materialkemi. För att börja använda CAS-Scifinder måste du först registrera ett konto.

Registrera konto

OBS! Sitter du utanför universitetets nätverk kan det vara problem att använda Internet Explorer. Pröva i så fall att använda en annan webbläsare.

Länk till CAS-SciFinder

Cell Press

Detta avtal ger tillgång till följande 14 högt rankade naturvetenskapliga tidskrifter: American Journal of Human Genetics - Biophysical Journal - Cell - Cell, Host & Microbe - Cell Metabolism - Cell Stem Cell - Chemistry and Biology - Current Biology - Development Cell - Immunity - Molecular Cell - Neuron - Structure.
Avtalet ger access från 1995 och framåt och titlarna kan även nås via Science Direct

Länk till Cell Press

Cinahl with Full Text

Innehåller referenser från drygt 3000 tidskrifter (varav ca 600 i fulltext) inom omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och närbesläktade ämnesområden. Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Referenserna är från 1981 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till Cinahl with Full Text

Cochrane Library

Databas - Hälso- och sjukvård (abstracts + fulltext)
Utgörs av en samling databaser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Innehåller bl.a. en stor mängd systematiska litteraturöversikter, d.v.s. studier som behandlar, sammanfattar och utvärderar tillgänglig dokumentation kring specifika behandlingar av hälsorelaterade problem. Här återfinns också teknologiutvärderingar och kliniska prövningar.

Länk till Cochrane Library

Communication Abstracts

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser till material inom kommunikation och massmedier. Hämtas från tidskrifter, rapporter, böcker etc., från en mängd olika utgivare och med start 1977. Innehållet täcker bl.a ämnesområden som annonsering, marknadsföring, kommunikationsteorier, journalism, PR, radio, TV etc.

Länk till Communication Abstracts

Criminal Justice Abstracts

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Innehåller ett stort antal referenser till tidskrifter och andra publikationer inom ämnesområdet kriminologi. Här återfinns t.ex. material om brottstrender, brottsförebyggande verksamhet, polis och domstolsväsen. Databasen innehåller också i viss utsträckning abstracts från 1968 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till Criminal Justice Abstracts

Dawsonera

Portal för e-böcker (fulltext + previews)
Dawsonera är en plattform för e-böcker på engelska. Alla titlar kan läsas av ett obegränsat antal användare samtidigt. Böcker kan även laddas ner. Dawsonera kräver inloggning, såväl från campus som hemifrån.

Länk till Dawsonera

Dewey Online (Past Masters)

Dewey Online från Past Masters innehåller de elektroniska versionerna av följande verk:
The Collected Works of John Dewey, 1882-1953 (38 vol.)
The Correspondence of John Dewey, 1871-1952 (4 vol.)
Dewey: Lectures, 2nd Release (2 vol.)

Länk till Dewey Online

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Portal - Forskningspublikationer & studentuppsatser
Avhandlingar, övriga forskningspublikationer och studentuppsatser från närmare ett 30-tal svenska universitet och högskolor, bl.a. från Linnéuniversitetet. De flesta studentuppsatser, samt en betydande mängd av forskningsinformationen, är i fulltext.

Länk till DiVA

DOAJ

Databas över fulltexttidskrifter (fulltext)
En förteckning över flera tusen fria s.k. "Open Access Journals" inom många ämnen och på ett flertal olika språk. Ofta är också innehållet i tidskrifterna sökbart på artikelnivå och i de flesta fall tillgängligt i fulltext. Sammanställningen görs vid Lunds universitet och tjänsten innehåller också allmän information för användare om begreppet "Open Access".

Länk till DOAJ

Ebook central

Portal för e-böcker (fulltext)
De flesta titlarna kan läsas av ett obegränsat antal användare. Ett fåtal kan endast läsas av en till tre personer samtidigt. De flesta titlarna kan laddas ner.

Länk till Ebook central

EBSCO

Alla EBSCO-databaser
Ageline, AMED, Business Source Premier, CINAHL, Communication Abstracts, Criminal Justice Abstracts, FSTA, Historical Abstracts, LISTA, MLA, PsychBOOKS, RILM, SPORTDiscus.

Länk till EBSCO

EBSCO e-Book Collection

Portal för e-böcker (fulltext)
De flesta titlarna kan endast läsas av en person i taget. Ett mindre antal av böckerna kan laddas ner.

Länk till EBSCO e-Book Collection

Eikon (Datastream)

Databas – företagsinformation

Eikon från Thomson Reuters är en bred databas som innehåller global ekonomisk och finansiell data för realtid och historiska analyser – aktiekurser, aktieindex, företagsinformation, makroekonomiska indikatorer, investeringsanalyser, obligationer, fundamentals m.m. Eikon kan kopplas till Excel, Word eller PowerPower för att hämta data och bygga dynamiska modeller, diagram, tabeller och rapporter. Eikon möjliggör statiska och dynamiska analyser av företag, marknader, aktier och makroekonomiska aktiviteter. Eikon innehåller Worldscope, I/B/E/S Estimates, Datastream Economics, Reuters News, Fundamentals (reported and standardized), ESG Data, Foreign Exchange & Money Markets, StarMine Analytics and Mergers & Acquisitions o.s.v.

Eikon är installerad på tre datorer på universitetsbiblioteket i Växjö och en på universitetsbiblioteket i Kalmar och access ges endast via dessa. Om datorerna är lediga så behövs ingen bokning, men vill man vara säker på tillgänglighet kan bokning ske via TimeEdit för datorerna i Växjö.

Quick start guide

Emerald

Artikeldatabas (abstracts + fulltext)
Omfattar material från ca 200 vetenskapligt granskade tidskrifter inom ekonomi och marknadsföring, men också i viss utsträckning biblioteks- och informationsvetenskap. Databasen innehåller vidare abstracts & recensioner av artiklar från ytterligare tidskriftstitlar inom företagsledning & affärsverksamhet.
Via Emerald har du också access till förlagets e-böcker inom Business, Management and Economic Collection och Social Sciences Collection, utgivna fram till och med 2013. Sammanlagt omfattar dessa ca 1000 e-bokstitlar i fulltext, som bl.a. kan samsökas med förlagets tidskrifter.

Länk till Emerald

EmiWeb

EmiWeb är ett webbaserade arkiv/databas med uppgifter om in- och utvandring till och från Norden. Här finns uppgifter om mer än 1 miljon utvandrare till USA, och om ytterligare närmare en halv miljon svenskar som utvandrade till andra länder. Här finns vidare dödsannonser, foton, brev, tidningsklipp, intervjuer m.m.

Länk till EmiWeb

E-nav - standarder

E-nav - databas för standarder
UB har genom abonnemang på tjänsten e-nav tillgång till ett antal standarder från SIS. Urvalet görs i dialog mellan UB och universitetets användare. Innehållet i de aktuella standarderna uppdateras kontinuerligt. Utskrift är ej tillåten, men möjlighet finns att kopiera i standarden för internt bruk.
Innehållet i en standard öppnas som en PDF-fil. När dialogrutan "Security warning" öppnas så väljer man "Allow". För att öpnna vissa titlar krävs en extra inställning i PDF-dokumentet. Gå då in på "Edit" uppe till vänster, välj därefter "Preferences" och "JavaScript" och bocka ur rutan "Enable global object security policy".

Länk till E-nav

ERIC (Educational Resource Information Center)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser till utbildningsvetenskaplig litteratur från 1966 och framåt. Innehållet hämtas bl.a. från tidskrifter, konferenser, avhandlingar, myndighetsrapporter etc. Delar av materialet finns tillgängligt direkt i fulltext och genom vidarelänkning till universitetets tidskrifter kan ytterligare fulltext nås. Databasen innehåller en thesaurus med ämnesord och här finns möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed).

Länk till ERIC

Essential Science Indicators

Statistik och data om vetenskaplig publicering. Ger information om trender och impact för publikationer, länder, institutioner och individer. Bygger på citeringsdata från Web of Science.

Länk till Essential Science Indicators

Fachportal Pädagogik (German Education Portal)

Portal för tyskt utbildningsväsen
Portalen är en central utgångspunkt för litteratursökningar inom tysk utbildningsvetenskap. Portalen ger möjligheter att söka såväl litteratur som institutioner och forskare inom aktuella ämnesområden. Vad gäller litteraturen ger portalen främst referenser, men här finns också många länkar till fulltexten och där fulltexten saknas upplysningar om hur den aktuella litteraturen kan förvärvas.

Länk till Fachportal Pädagogik

FAR Online

Databas - ekonomisk information (fulltext)
Fulltextinformation om skatter, affärsrätt, redovisning, revision etc. från FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Innehåller bl.a. lagar, förarbeten, föreskrifter, rättsfall, handledningar och tidskrifterna Balans och Skattenytt.

Länk till FAR Online

FBS (Folke Bernadottesamlingarna)

FBS (Folke Bernadottesamlingarna)
Folke Bernadottesamlingarna, FBS
Folke Bernadotteakademin har samlat och digitaliserat dokumentationen från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser. Samtliga svenska fredsinsatser sedan 1956 inkluderas och tillgängliggörs kostnadsfritt. Du kan söka i FBS via Universitetsbiblioteket och behöver ej egen användaridentitet eller lösenord.

Länk till FBS

Film & Television Literature Index with Full Text

Film & Television Literature Index with Full Text
Artikeldatabas (abstracts + fulltext)
Databasen är en viktig resurs för forskning och undervisning inom film, television och angränsande ämnesområden. Databasen indexerar innehållet i ca 400 tidskrifter, vara ca 120 i fulltext.

Länk till Film & Television Literature Index with Full Text

Forest Science

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Innehåller referenser till litteratur om skogsvetenskap och skogsvård. Här ingå t.ex. ämnen som ekologi, sjukdomar och egenskaper hos trä, produktion och marknadsföring av skogsprodukter och referenserna omfattar både artiklar, böcker, konferenser och rapporter.

Länk till Forest Science

FSTA (Food Science and Technology Abstracts)

Referensdatabas med abstracts. Delvis fulltext genom fulltextlänkning.
Livsmedelsteknik. Indexerad från 1990-

Länk till FSTA

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

Portal för e-böcker
Omfattar ca 100 referensverk från Gale Cengage Learning. Titlarna täcker fler än 15 olika ämnesområden inom såväl humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Omfattningen varierar från enbandsverk upp till titlar med ett 10-tal volymer.

Länk till Gale Virtual Reference Library

GET Geodata

Databas - digitala kartor
GET (Geodata Extraction Tool) är en fri webbtjänst för universitet och högskolor som tillhandahåller geodata från följande myndigheters egna databaser: Lantmäteriet, Statistiska centralbyrån, Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket. Handledning till GET och mer information finns på webbplatsen: www.geodata.se

Länk till Geodata

Google Scholar

Sökmotor - vetenskapliga publikationer
Via Google Scholar kan man finna enorma mängder av vetenskaplig litteratur, från alla typer av källor. Här hittar man t.ex. innehållet i stort sett samtliga de elektroniska tidskrifter som biblioteket har abonnemang på (OBS! Förutsättningen för att fulltexten ska nås via Google Scholar är oftast att biblioteket just har ett gällande abonnemang). Google Scholar indexerar vidare också bl.a. publikationer i DiVA och en mängd vetenskapliga gratistidskrifter. Sökresultaten är som vanligt hos Google relevansrankade

Länk till Google Scholar

Historical Abstracts

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Innehåller referenser till vetenskaplig historisk litteratur från 1450 och framåt. Täcker de flesta historiska ämnesområden samt också angränsande ämnen inom social science. Geografiskt spänner innehållet över stora delar av världen, exkl. USA & Canada. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till Historical Abstracts

Holdings

Databas över ägande och flöden på svensk aktiemarknad med analysmöjligheter via interaktiva verktyg. Databasen täcker med lång historik alla noterade företag i Sverige. Dessutom finns insynsdata, likviditetsdata,
mäklarstatistik, blankningsdata, bolagsstyrningsdata samt egenproducerade artiklar.

LNU har tillgång till analystjänsten Holdings för akademiskt bruk. Via skolans nätverk har studenter och anställda möjlighet att nyttja databasen för studier och forskning. Vänligen fyll i följande formulär för att begära tillgång till databasen: https://www.holdings.se/public/university.html. Kontakta support@holdings.se vid frågor.

Länk till Holdings

IEEE Xplore

Artikeldatabas (abstracts + fulltext)
Abstracts och fulltext till IEEE:s och IET:s tidskrifter, konferensrapporter och standards inom främst ämnesområdena elektronik, elektroteknik och datavetenskap. Innehåller över 2 miljoner dokument med en utgivning från 1913 och framåt.

Länk till IEEE Xplore

InfoTorg Företag

Databas - företagsinformation
InfoTorg Företag är en databas med svensk och nordisk affärsinformation om alla registrerade företag. Databasen innehåller bl.a. koncerninformation, bokslut, nyckeltal, årsredovisning, bolagsordning, skatteregistering, betalningsanmärkningar, kreditkontroll etc. InfoTorg Företag ersätter den tidigare Affärsdata och delar gränssnitt och plattform med InfoTorg Juridik.

Viss information kräver inloggning. Maila namn och din lnu-epostadress till eresurser@lnu.se.

Länk till InfoTorg Företag

InfoTorg Juridik

Databas - rättsinformation
Domstolspraxis, författningar och riksdagstryck. HD-domar, samt domar från hovrätterna i fulltext från 1960-, AD-domar i fulltext 1960-. Innehåller också bl.a. myndighetspraxis, europarätt (inkl. CELEX), samt referenser till juridisk litteratur och tidskrifter.

Länk till InfoTorg Juridik

Inspec

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Ledande internationell databas med mer än 8 miljoner bibliografiska referenser från vetenskapliga tidskrifter, rapporter, avhandlingar, konferenspublikationer inom främst fysik, data- och elektroteknik, systemteknik, informationsteknik och produktionsteknologi. Innehåller material från 1969 och framåt.

Länk till Inspec

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

IBSS är en referensdatabas inom "social sciences" innehållande mer än 3 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, böcker, recensioner etc.
Materialet går från 1951 och uppdateras kontinuerligt med totalt närmare 100 000 nya referenser årligen. För tidskiftsartiklarna ges främst
abstracts, men databasen innehåller också länkar till en allt större mängd fulltexter.

Länk till International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

JCR (Journal Citation Reports)

Tidskriftsdatabas
Innehåller information om och utvärdering av vetenskapliga tidskrifter med hjälp av citeringsdata, t.ex. ImpactFactor. Sammanlagt behandlas ca 8000 olika tidskrifter och ca 200 olika ämnen inom främst naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.

Länk till JCR

JSTOR

Artikeldatabas (fulltext)
Äldre tidskriftsårgångar från hundratals ledande akademiska utgivare inom de flesta ämnesområden. I regel är en titel tillgänglig från årg. 1 och framåt, med undantag för de allra senaste årg. Biblioteket vid Linnéuniversitets har tillgång till följande samlingar:
Arts & Science I-XI, samt Life Sciences, totalt mer än 1500 tidskrifter.

Länk till JSTOR

KLG (Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur)

Databas - tysk litteraturvetenskap
Information om tysk litteratur och tyska författare i första hand verksamma under efterkrigstiden.

Länk till KLG

Kompass

Databas - företagsinformation
Information om företag och produkter från hela världen. Möjligt att söka på produkter, företagsnamn, varumärkesnamn, befattningshavare etc.

Länk till Kompass

Landguiden

Elektroniskt uppslagsverk
Ges ut av Utrikespolitiska Institutet och innehåller information om världens samtliga länder och en del självstyrande territorier. Informationen omfattar de flesta olika aspekter på ett land och här finns också kartor och möjligheter att jämföra statistik mellan länder.

Länk till Landguiden

Lecture Notes in Computer Science

Denna bokserie från Springer omfattar drygt 8000 boktitlar utgivna mellan 1997 – 2016. Innehållet har störst fokus på Computer Science med underavdelningar såsom Artificial Intelligence och Bioinformatics och serien är också känd för att väl följa den nya utvecklingen inom dessa ämnesområden. Lecture Notes innehåller också en hel del titlar inom t.ex. Informatics, Mathematics, Life Sciences och Engineering.

Länk till Lecture Notes in Computer Science

Leisure Tourism

Referensdatabas
Internationell referensdatabas inom turism, fritid, rekreation och sport. Innehåller referenser och abstracts till tidskriftsartiklar, rapporter, konferenshandlingar och böcker fr.o.m. 1976. Dessutom ett växande antal fulltextartiklar inom samma ämnesområden.

Länk till Leisure Tourism

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

LLBA är en referensdatabas inom språkvetenskap och angränsande ämnesområden. Databasen täcker de flesta aspekter av språkvetenskapen
såsom fonetik, syntax, semantik etc. och innehåller bl.a. abstracts för tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och working papers. Startåret är 1973.

Länk till Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

LISA (Library and Information Science Abstracts)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser från tidskrifter, böcker, avhandlingar och konferenstryck inom biblioteks- och informationsvetenskap. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till LISA

LISTA

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Innehåller referenser från tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och konferenstryck inom biblioteks- och informationsvetenskap. Referenserna är från mitten av 60-talet och framåt och täcker t.ex. områden som klassifikation, katalogisering, bok- och författarinformation, informationshantering, bibliometri och övriga publiceringsfrågor. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till LISTA

Market Plus

Faktabank detaljhandel
Market Plus är en faktabank om detaljhandeln på nätet. Här kan man hitta bra marknadsrelaterad information, t.ex. konsumentstudier, branschindex, internationella trender och nyheter. Tjänsten kräver speciella inloggningsuppgifter som kan erhållas i universitetsbibliotekets reception och sökhjälp.

Länk till Market Plus

Mathematics Education Database

Referensdatabas
Omfattar främst material inom området didaktik och matematik, men här finns också referenser till bl.a. datavetenskap. Referenserna omfattar litteratur som berör undervisning från förskolenivå upp till universitets- och yrkesnivå och är hämtade från såväl tidskrifter som böcker och annat undervisningsmaterial.

Länk till Mathematics Education Database

MathSciNet

Referensdatabas
Databas från American Mathematical Society som innehåller referenser till internationell matematisk forskning från 40-talet och framåt. Databasen omfattar mer än 2 miljoner referenser och ger bra information om såväl nya tidskriftstitlar och citeringsfrekvenser på området.

Länk till MathSciNet

Mediearkivet

Artikeldatabas (fulltext)
Innehåll fulltext från ett stort antal svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Aftonbladet, Svenska dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Dagens Industri, Veckans Affärer och Läkartidningen. Artiklarna är tillgängliga fr.o.m utgivningsdagen.

Länk till Mediearkivet

MEDLINE

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Medline är den ledande informationskällan på medicinområdet och innehåller ett mycket stort antal referenser inom såväl medicin, nursing, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård, psykiatri etc. Referenserna kommer från närmare 5000 flerspråkiga tidskrifter på området och startar så långt tillbaka som i mitten av 1800-talet.

Länk till MEDLINE

MLA (Modern Language Association)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Närmare ett par miljoner referenser från över 4000 tidskrifter, böcker och avhandlingar från 1923 och framåt. Tyngdpunkten ligger på språkvetenskap, t.ex. lingvistik, semantik, översättning, retorik och stilistik, men här finns också en del referenser till litteraturkritik, konstvetenskap, film etc. Det engelska materialet dominerar, men det finns dock ytterligare ett 60-tal andra språk representerade. I databasen ingår också MLA Directory of Periodicals, en omfattande förteckning av tidskrifter inom det språkvetenskapliga området. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till MLA

MTA (Marine Technology Abstracts)

Referensdatabas med abstracts
Sjöfart och teknik. Indexerad 1940-2016.

Länk till MTA

Naxos Music Library

Databas - musikavlyssning online (streaming)
Musik från närmare 40 000 skivor, motsvarande mer än 550 000 spår. Den allra största delen utgörs av klassisk musik, men här återfinns också bl.a. en hel del jazz, folkmusik och världsmusik. Innehållet är utgivet på skivbolaget Naxos, samt på ett stort antal andra bolag. Tjänsten innehåller också en rad andra resurser för musik- intresserade, t.ex. handböcker, ordböcker, libretton etc.

Länk till Naxos Music Library

NBER

Working papers (fulltext)
Tusentals working papers inom nationalekonomi från 1973 och framåt. National Bureau of Economic Research är en ideell amerikansk forskningsorganisation som arbetar för en större förståelse för hur ekonomin fungerar.

Länk till NBER

NE (Nationalencyklopedin)

Elektroniskt uppslagsverk
Allmänt uppslagsverk, som innehåller hela den tryckta NE i fulltext, inkl. NE:s ordbok (svensk och engelsk) samt atlas.

Länk till NE

NE:s lexikon (Nationalencyklopedin)

Elektroniskt uppslagsverk

Innehåller 7 lexikon från Norstedts, NE:s svenska ordböcker, Lexin ordböcker samt NE:s arabiska ordbok.

Länk till NE:e ordböcker

OneSearch

OneSearch är universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning i de flesta av våra databaser och bibliotekskatalogen.

Oxford Art Online

Elektroniskt uppslagsverk - Konstvetenskap
Ett antal olika uppslagsverk och lexikon inom konstvetenskap, utgivna av Oxford University Press. UB har tillgång till Grove Art Online, som motsvarar innehållet i The Dictionary of Art (34 vol). Dessutom till The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics och The Concise Oxford Dictionary of Art. Uppslagsverken kan sökas tillsammans eller var för sig.

Länk till Oxford Art Online

Oxford Journals

Artikeldatabas (fulltext)
Drygt 200 vetenskapliga tidskrifter i fulltext inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, matematik, fysik, biologi, kemi och medicine. Samtliga ges ut av Oxford Univerity Press, många i samarbete med lärda sällskap och internationella organisationer.

Länk till Oxford Journals

Oxford Music Online

Elektroniskt uppslagsverk - Musikvetenskap
Ett antal olika uppslagsverk inom musik och musikvetenskap, utg. av Oxford University Press. UB har tillgång till Grove Music Online och därmed till New Grove Dictionary of Music som motsvarar innehållet i den tryckta utgåvan på 29 vol., New grove Dictionary Opera och New Grove Dictionary Jazz. Dessutom ges tillgång till The Oxford Dictionary of Music, The Oxford Companion to Music samt till mer än 500 ljudfiler.

Länk till Oxford Music Online

PAIS (Public Affairs Information service)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Innehåller mer än 600 000 referenser till tidskriftsartiklar, böcker, offentligt tryck, forskningsrapporter, konferenstryck etc. inom främst följande ämnesområden: nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap, internationella relationer, juridik, sociologi, demografi och statistik. Här återfinns publikationer från ca 120 länder, från 1971 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till PAIS

Project MUSE

Artikeldatabas (fulltext)
Innehåller tidskriftsartiklar i fulltext inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Omfattar ca 400 vetenskapliga tidskrifter utgivna vid amerikanska universitetsförlag. UB har tillgång till Standard Collection.

Länk till Project MUSE

PROLA (Physical Review Online Archive)

Artikeldatabas (fulltext)
Arkiv för The American Physical Society's naturvetenskapliga och tekniska publikationer. I arkivet ingår bl.a. tidskriften Physical Review i fulltext från startåret 1893, liksom Reviews of Modern Physics (från 1929) och Physical review letters (från 1958).

Länk till PROLA

ProQuest Dissertations & Theses Database

Referensdatabas för avhandlingar
Innehåller referenser och abstracts till mer än 2 miljoner titlar, främst avhandlingar, inom såväl humaniora, samhällsvetenskap, teknik & naturvetenskap. Den äldsta avhandlingen är från 1637 och databasen uppdateras årligen med ett stort antal nya poster. För nyare avhandlingar är de inledande 24 sidorna fritt tillgängliga. I övrigt gäller att fulltext kan beställas för avhandlingar från 1997 och senare.

Länk till ProQuest Dissertations & Theses Database

PsycARTICLES

Artikeldatabas (fulltext)
Fulltextartiklar från 78 tidskrifter inom psykologiområdet. Flertalet tidskrifter är utgivna av APA (American Psychological Association) och har täckning från staråret.

Länk till PsycARTICLES

PsycINFO

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Mer än 2 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom psykiatri, sociologi, omvårdnad, pedagogik och antropologi. Antalet indexerade tidskrifter är omfattande och uppgår till över 1800. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till PsycINFO

PubMed

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Närmare 20 miljoner referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, odontologi, omvårdnad etc.

Länk till PubMed

Regs4ships

Regs4ships innehåller regler, lagstiftning och publikationer (inklusive cirkulär, resolutioner, konventioner med mera) från 22 flaggstater, EU, ILO och IMO inklusive SOLAS, MARPOL och STCW.

Länk till Reg4ships

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Musikvetenskapliga referenser från internationella tidskrifter, böcker, kataloger, konferenstryck, avhandlingar, festskrifter etc. Förutom musikvetenskap återfinns här också referenser från musikterapi, film, dans, teater, performance och tvärvetenskapliga studier inom musiken. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till RILM

S-WoPEc (Scandinavian Working Papers in Economics)

Databas - Working Papers (fulltext)
Nordiska Working Papers i ekonomi: ett 70-tal olika serier från ca 40 nordiska institutioner.

Länk till S-WoPEc

SAGE Journals Online

Artikeldatabas (fulltext)
Innehåller mer än 500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, teknik och medicin, samtliga utgivna av SAGE Publications. Access till fulltexten startar i regel 1999, men för ett antal titlar har vi tillgång till samtliga nummer från årg. 1.

Länk till SAGE Journals Online

SAGE Knowledge Online

Portal för e-böcker
Omfattar ca 180 referensverk från SAGE förlag, de flesta inom samhällsvetenskap med tyngdpunkt på psykologi, sociologi, statsvetenskap, utbildning, media och kriminologi. Här återfinns också en del titlar om utvärdering och forskningsmetoder.

Länk till SAGE Knowledge Online

SCB (Statistiska centralbyrån)

Databas - Svensk statistik
Omfattande statistik om ett sort antal svenska samhällssektorer, inkl. den s.k. officiella statistiken, som produceras av såväl Statistiska centralbyrån som en rad andra statistikansvariga myndigheter.

Länk till SCB

Science Direct

Artikeldatabas (fulltext)
Omfattar mer än 2000 tidskrifttitlar inom ämnesområdena biologi, kemi, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi och teknik. Titlarna är tillgängliga från 1995 och framåt. Via Science Direct ges också tillgång till en del köpta uppslagsverk, t.ex. Encyclopedia of Public Health.

Länk till Science Direct

Scopus

Scopus är en databas med vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstrakt- och citeringsnivå. Förutom vetenskapliga tidskrifter, varav ett stort antal är Open Access-tidskrifter, innehåller Scopus även bland annat konferenspublikationer, branschpublikationer och patent.
Om Scopus inte fungerar i Internet Explorer 11: Använd kompatibilitetsläge eller en annan webbläsare, t.ex. Firefox eller Google Chrome.

Länk till Scopus

Social Science Premium Collection

Referensdatabas med viss fulltext
En portal för ett 15-tal databaser från ProQuest inom bl.a. sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, internationella relationer och kriminologi.

Länk till Social Science Premium Collection

Social Services Abstracts

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser till vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar, böcker, konferenstryck etc. inom främst socialt arbete och angränsande ämnesområden såsom socialpolitik, social välfärd, gerontologi samt hälso- och sjukvård. Startåret är 1979. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till Social Services Abstracts

Sociological Abstracts

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser till 1800 internationella tidskrifter, avhandlingar, böcker och konferenstryck inom ämnet sociologi och närliggande ämnesområden från 1952 och framåt. Antalet referenser är mycket stort och omfattar för närvarande mer än 900 000. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till Sociological Abstracts

Sondera

Samsökning - Arkiv, bibliotek, ljud & bild
Sök samtidigt i Nationella ArkivDatabasen (NAD), LIBRIS och Svensk mediedatabas (SMDB) och få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar.

Länk till Sondera

SPORT Discus

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser inom idrottsvetenskap men ämnen som idrottsmedicin, fysiologi, coaching, idrottspsykologi, hälsovetenskap, träning, näringslära, doping, turism etc. Innehåller mer än i miljon poster med i vissa fall täckning så långt tillbaka som till 1800-talet. Innehållet hämtas från bl.a. internationella tidskrifter, böcker, konferenstryck och avhandlingar.

Länk till SPORT Discus

Springer Link

Artikeldatabas/Portal för e-böcker (fulltext)
Innehåller ca 2000 vetenskapliga tidskrifter inom främst hälsa, medicin, naturvetenskap, kemi, teknik, matematik och datavetenskap. Men här finns också många titlar inom såväl juridik som humaniora. Tillgången till fulltext startar oftast 1997. Databasen innehåller tillgång till närmare 5000 e-böcker i fulltext inom ämnena datavetenskap, webbdesign och matematik.

Länk till Springer Link

Statista

Statista innehåller mer än en miljon olika statistiska sammanställningar inom över 80 000 olika ämnen. Statista hämtar data från 18 000 olika källor och kombinerar ekonomiska data, konsumentinsikter, opinionsundersökningar och demografiska trender. Data kan laddas ned i olika format och tabeller, grafer och diagram återanvändas i exempelvis presentationer.

Länk till Statista

SVAR - Svensk Arkivinformation

Via SVAR:s digitala tjänster kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser. Du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.
Du har tillgång till NAD (Nationell ArkivDatas), som innehåller information om arkiv i Sverige. Du har vidare tillgång till de bilder och databaser som SVAR publicerat i Digitala forskarsalen, med Sveriges största digitala arkivsamling med kyrkböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar och mycket annat. För närvarande finns här mer än 70 miljoner publika bilder.

Länk till SVAR

SveMed+

Referensdatabas - Medicin
Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området, varav en del är av mer populärvetenskaplig karaktär. Referenserna täcker tiden från 1977 och framåt och bevakar förutom biomedicin också patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård.

Länk till SveMed+

Svensk Byggtjänst

Portal - Bygginformation
Svensk Byggtjänst är landets ledande informationsföretag inom byggsektorn och tillhandahåller vissa av de stora informationstjänsterna på området. Som student har du tillgång till flera av dessa tjänster, t.ex. AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), Bygginfo (nyheter om lagar, regler och teknik inom bygg, el, energi, VVS etc.), Byggkatalogen (information om byggvaror och leverantörer) och E-bokhyllan (databas för lagar, regler, förordningar inom byggsektorn).

Svensk Byggtjänst och Linnéuniversitetet har en överenskommelse att studenterna kostnadsfritt ska få tillgång till webbtjänster hos Svensk Byggtjänst. Studenterna måste dock först registrera sig och därefter aktivera tjänsterna, vilket görs via länkarna nedan.

Registrering och aktivering av tjänster görs en gång/läsår.

Länk till sida för registrering och aktivering

Länk till Svensk Byggtjänst (om du redan har registrerat dig)

Svensk WebDewey

Svensk översättning av DDK (Dewey decimalklassifikation). Tjänsten kräver lösenord som erhålls i UB:s infodisk.

Länk till Svensk WebDewey

SwePub

Referensdatabas
SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Länk till SwePub

Taylor & Francis

Artikeldatabas (fulltext)
Omfattar kollektionerna Social Sciences & Humanities (SSH) och Science & Technology (S&T), sammanlagt drygt 1300 titlar inom främst ämnesområdena Education, Behavioural Science, Arts & Humanities, Politics, International Relations & Area Studies, Engineering Computing & Technology, Environmental & Agriculture. Arkivtillgång ges från 1997 och framåt.

Länk till Taylor & Francis

Ulrichsweb

Tidskriftsdatabas
Förteckning och beskrivning av mer än 300 000 internationella tidskrifter inom ett flertal ämnesområden. För varje tidskrift finns detaljerad information såsom språk, periodicitet, kontaktuppgifter, startår, ansvarig utgivare, ISSN etc. Även tidskriftens vetenskapliga status (referee-granskning) och uppgifter om valda ämnesområden och var artiklarna indexeras och kan köpas ingår i beskrivningen.

Länk till Ulrichsweb

UR Access

Databas - Radio & TV-program
Innehåller access till fler än 7000 radio- och TV-program från 2001 och framåt. Programmen är tillgängliga via s.k. streamingteknik. Databasen innehåller också modulen DelaLika - som erbjuder möjligheter för lärosätena att själva publicera webbföreläsningar och komplettera UR:s material med egenproducerade lärobjekt.

Länk till UR Access

Visible Body

Består av intuitiva, detaljrika och kvalitetssäkrade anatomiresurser som finns både online och som dedikerade appar för surfplattor och smart phones. Visible Body resurserna är 3D interaktiva verktyg för att snabbt generera och jobba med anatomiska vyer.
Innehåller: Human Anatomy Atlas, Muscle Premium, Skeleton Premium, Heart and Circulatory Premium, och Physiology Animations.

Länk till Visible Body

Web of Science

Referensdatabas/Citeringsindex
Utgör en samlad portal för sökning i följande citeringsindex:
Arts & Humanities Citation Index omfattar över 1400 tidskrifter inom humaniora och konst.
Science Citation Index Expanded omfattar närmare 7000 vetenskapliga tidskrifter inom 150 olika tekniska och natur- vetenskapliga ämnesområden.
Social Science Citation Index omfattar ca 6000 vetenskapliga tidskrifter inom ett 50-tal olika främst samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Länk till Web of Science

Wiley Online Library

Artikeldatabas (fulltext)
Innehåller fulltext från ca 1500 tidskrifter inom främst medicin, humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, kemi, miljö, juridik, psykologi, teknik och utbildning. Tillgång till fulltext ges i regel från 1997 och framåt. För ett 30-tal titlar ges access från årg. 1, vilket ofta innebär att flera decenniers utgivning är tillgängliga.

Länk till Wiley Online Library

Worldwide Political Science Abstracts

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser inom samhällsvetenskapen, främst statsvetenskap och angränsande ämnen som internationella relationer, välfärdssystem miljöfrågor och förvaltning. Databasen innehåller ca 800 000 referenser från 1975 och framåt, varav en stor del är publicerade utanför USA. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till Worldwide Political Science Abstracts

Zeteo

Databas - Rättsinformation
Sveriges Rikes lag, inkl. följande fördjupade kommentarer: Brottsbalken, Föräldrabalken, Nya sociallagarna, Polislagen, Rättegångsbalken, Trafikförfattningar, Offentlighets- och sekretesslagen samt Grundlagarna.
Dessutom innehåller Zeteo mycket annan rättsinformation, t.ex. Swedish Commercial Legislation, samtliga SFS, förarbeten, rättspraxis, HD-avgöranden från 1911, AD-domar i urval, samtliga hovrättsdomar från 1980, myndighetspublikationer, Europarätt samt NJA ll. Zeteo innehåller även Migrationspraxis, Trafikkommentarer, Vapenlagen, Utlänningslagen, Äktenskapsbalken och Ärvdabalken 1-2.

Länk till Zeteo