ACM Digital Library

Artikeldatabasen ACM Digital Library täcker främst områden inom programmering och IT.

Artikeldatabas (abstracts + fulltext)
Databasen täcker främst områdena programmering och IT. Innehåller fulltextartiklar från samtliga tidskrifter och nyhetsbrev utgivna av ACM (Association for Computing Machinery), Konferenspublikationer, samt ett stort antal referenser till litteratur från andra utgivare inom det aktuella ämnesområdet.

Länk till ACM Digital Library

ACM simple search (04:28)