BSU (Business Source Ultimate)

Artikeldatabas (fulltext)
Artiklar i fulltext från mer än 3000 tidskrifter inom ekonomiområdet. Ca hälften av titlarna är vetenskapligt granskade och materialet omfattar i vissa fall också mycket äldre årgångar. BSU innehåller också annan företagsinformation, t.ex. industrirapporter, marknadsanalyser och working papers. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed).

Länk till BSU (Business Source Ultimate)