Google Scholar

Sökmotor - vetenskapliga publikationer
Via Google Scholar kan man finna enorma mängder av vetenskaplig litteratur, från alla typer av källor. Här hittar man t.ex. innehållet i stort sett samtliga de elektroniska tidskrifter som biblioteket har abonnemang på (OBS! Förutsättningen för att fulltexten ska nås via Google Scholar är oftast att biblioteket just har ett gällande abonnemang). Google Scholar indexerar vidare också bl.a. publikationer i DiVA och en mängd vetenskapliga gratistidskrifter. Sökresultaten är som vanligt hos Google relevansrankade

Länk till Google Scholar

Att söka i Google Scholar (02:08)

Hur du hittar vetenskapligt material i Google Scholar, (Umeå universitetsbibliotek).