InfoTorg Juridik

Databas - rättsinformation
Avgöranden från första till högsta instans (tingsrättsdomar endast de senaste fem åren, dock inte familjerelaterade domar såsom skilsmässor och vårdnadstvister), författningar, förarbeten och Europarätt. Innehåller också bl.a. myndighetspraxis samt referenser till juridisk litteratur.

Viss information kräver inloggning. Om du inte kommer åt det du söker: skicka namn, din LNU e-postadress och en beskrivning av vad det är du inte kommer åt till eresurser@lnu.se.

Länk till InfoTorg Juridik