JSTOR

Artikeldatabas (fulltext)
Äldre tidskriftsårgångar från hundratals ledande akademiska utgivare inom de flesta ämnesområden. I regel är en titel tillgänglig från årg. 1 och framåt, med undantag för de allra senaste årg. Biblioteket vid Linnéuniversitets har tillgång till följande samlingar:
Arts & Science I-XI, samt Life Sciences, totalt mer än 1500 tidskrifter.

Länk till JSTOR