Juno

Databas - Rättsinformation
Sveriges Rikes lag, inkl. följande fördjupade kommentarer från Norstedts juridik (Klicka på paragrafen och sedan på NJ lagkommentarer): Alkohollagen, Brottsbalken, Dataskyddsförordningen (GDPR), Förvaltningslagen, Förvaltningsprocesslagen, Förundersökningskungörelsen, Föräldrabalken, Grundlagarna, Kommunallagen, Nya sociallagarna, Offentlighets- och Sekretesslagen, Ordningslagen, Polislagen, Rättegångsbalken, Rättshjälpslagen, Trafikkommentarer, Utlänningslagen, Vapenlagen, Äktenskapsbalken och Ärvdabalken 1-2.

Dessutom mycket annan rättsinformation, t.ex. SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och förvaltningsrätt ingår dock inte), EU-rätt samt NJA ll.

Länk till Juno

Tips!
För att hitta rättsfall och kommentarer, klicka på själva paragrafen och därefter på den gula rutan uppe till höger så kan ni välja t.ex. förarbeten eller rättsfall.

JUNO – kort introduktion till att söka rättsinformation i databasen Juno (15:33)

Film Söka lagkommentarer i Juno (01:25)