PubMed

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Närmare 20 miljoner referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, odontologi, omvårdnad etc.

Länk till PubMed

PubMed lathund