ScienceDirect

Artikeldatabas (abstracts + fulltext)

Omfattar mer än 2000 tidskrifttitlar inom ämnesområdena biologi, kemi, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi och teknik. Via Science Direct ges också tillgång till en del köpta uppslagsverk, t.ex. Encyclopedia of Public Health.

Titlarna är tillgängliga från 1995 och t.o.m. 1 juli 2018.

Länk till Science Direct

ScienceDirect – exempel på sökning (02:58)