Scopus

Scopus är en databas med vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstrakt- och citeringsnivå. Täcker över 21 000 tidskrifter inom naturvetenskap, medicin, teknologi, samhällsvetenskaper och en del humaniora. Förutom vetenskapliga tidskrifter, varav ett stort antal är Open Access-tidskrifter, innehåller Scopus även bland annat konferenspublikationer, branschpublikationer och patent.
Om Scopus inte fungerar i Internet Explorer 11: Använd kompatibilitetsläge eller en annan webbläsare, t.ex. Firefox eller Google Chrome.

Länk till Scopus