Social Science Premium Collection

Referensdatabas med viss fulltext
En portal för ett 15-tal databaser från ProQuest inom bl.a. sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, internationella relationer och kriminologi.

Länk till Social Science Premium Collection