SPORTDiscus

Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar)
Referenser inom idrottsvetenskap men ämnen som idrottsmedicin, fysiologi, coaching, idrottspsykologi, hälsovetenskap, träning, näringslära, doping, turism etc. Innehåller mer än i miljon poster med i vissa fall täckning så långt tillbaka som till 1800-talet. Innehållet hämtas från bl.a. internationella tidskrifter, böcker, konferenstryck och avhandlingar.

Länk till SPORTDiscus

Att söka vetenskapliga artiklar i SportDiscus (07:00)