SveMed+

Referensdatabas - Medicin
OBS! Från och med januari 2020 uppdaterar Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket inte längre SveMed+ med nytt material.

Referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området, varav en del är av mer populärvetenskaplig karaktär. Referenserna täcker tiden från 1977 och framåt och bevakar förutom biomedicin också patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård.

Länk till SveMed+