SwePub

Referensdatabas
SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Länk till SwePub

Sök forskningsrapport i SwePub (2:24)

Sök svensk/nordisk artikel i SwePub (2:38)