Web of Science

Referensdatabas/Citeringsindex
Utgör en samlad portal för sökning i följande citeringsindex:

  • Science Citation Index omfattar närmare 8300 vetenskapliga tidskrifter inom 150 olika tekniska och natur- vetenskapliga ämnesområden.
  • Social Science Citation Index omfattar ca 2900 vetenskapliga tidskrifter inom ett 50-tal olika främst samhällsvetenskapliga ämnesområden.
  • Arts & Humanities Citation index omfattar över 1600 tidskrifter inom humaniora och konst.

Följande databaser ingår också:

  • KCI-Korean Journal Database
  • MEDLINE
  • Russian Science Citation Index
  • SciELO Citation Index

Länk till Web of Science