Bokad Sökhjälp

Biblioteket erbjuder olika former av stöd för informationssökning. Bokad sökhjälp innebär handledning för dig som sökt själv och behöver hjälp att komma vidare.

I den bokade sökhjälpen utgår vi från dina frågor och ditt behov av sökhjälp. Vårt mål är att du ska utveckla ditt sätt att söka, värdera och använda information utifrån de akademiska krav som ställs i samband med din uppgift.

Så här går en bokad sökhjälp till!

Inför

Förbered dig genom att gå igenom de sökningar som du gjort och fundera över vad du har mest behov av att få hjälp med. Skriv gärna ner frågor och ta med exempel på sökningar som du har testat eller relevanta referenser som du hittat. Läs de anvisningar som ligger till grund för din uppgift där kraven på och behovet av litteratur beskrivs. Ta gärna med dig din egen dator!

Under

Handledningen varar ca 60 min. Under mötet tar vi upp och diskuterar de frågor och exempel som du tagit med dig. Detta kan gälla sådant som att:

  • tolka uppgiftens krav på litteratursökning,
  • planera sökprocessen och bygga en relevant sökstrategi,
  • värdera och välja vetenskapliga material,
  • välja relevant databas eller söktjänst,
  • hitta och välja bra sökord,
  • söka effektivt i olika databaser, och mycket mer. 

Efter

Använd dig av de kommentarer och exempel du fått med dig under handledningen i din fortsatta informationssökning. Är du i behov av ytterligare stöd besök gärna bibliotekets webbplats eller Informationsdisk, se bibliotekets filmer i LNU-play, använd våra ämnesguider eller chatta med oss.