Ämnesresurser ekonomi

Ämne: Ekonomi

Här samlas olika resurser med relevans för ekonomi. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

Nyckeltal

Statistiska centralbyråns branschnyckeltal innehåller ekonomiska nyckeltal som grundar sig på årliga undersökningar av ett stort antal företag och branscher inom industri-, bygg- och tjänstesektorn i Sverige.

Branschnyckeltal (SCB)

Företagsinformation

Bolagsfakta är en fritt tillgänglig webbsida som innehåller offentlig information om företag i Sverige.

Bolagsfakta

Swedish House of Finance National Research Data Centre

Swedish House of Finance National Research Data Centre har åtta databaser som tillhandahåller olika typer av svensk finansiell data exempelvis årsrapporter, juridiska dokumnet, ESG, aktiepriser, patent etc. Swedish House of Finance National Research Data Centre fiansieras av svenska staten via Vinnova och den svenska privata finanssektorn.

Datauppsättningarna är endast tillgängliga för den akademiska världen.

• Fama French Factors: Trefaktorsmodellen (marknad, storlek, värde), förbättrar den traditionella CAPM-modellen genom att förklara större delar av långsiktiga förväntade avkastningsvariationer.
• FinBas: Finansiell data såsom daglig aktiekursdata vid stängning, företagsåtgärder och fundamental fakta från de nordiska börserna, MTF:er och OTC-marknaderna.
• Historiska arkiv: Årsredovisningar för bolag noterade på Stockholmsbörsen från 1912 till 1978, de officiella börslistorna från Stockholmsbörsen 1912-2007.
• NASDAQ HFT: innehåller alla meddelanden (order, annulleringar och affärer) som skickas och tas emot av Stockholmsbörsens matchningsmotor.
• Nordic Compass, SHOF:s ESG-databas: Innehåller ESG-data om börsnoterade nordiska företag.
• Serrano: Historiska bokslut för svenska företag
• PAtLink: Matchningsfil mellan patent- och varumärkesinformation och organisationsinformation

Swedish House of Finance