Ämnesresurser filmvetenskap

Ämne: Filmvetenskap

Här samlas olika resurser med relevans för filmvetenskap. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

 

Encyklopedi

Encyklopedin ger en omfattande och översiktlig introduktion till film och filmvetenskap och täcker områden som proproduktion, nationell film, studios, genrer, kritisk teori och filmhistoria. 

Schirmer Encyclopedia of film