Ämnesresurser filosofi

Ämne: Filosofi

Här samlas olika resurser med relevans för filosofi. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

Index filosofi

PhilPapers är ett omfattande index och bibliografi över filosofi. Via PhilPapers finns även tillgång till PhilArchive, vilket är ett digitalt Open Access arkiv för verk inom filosofi.

PhilPapers