Ämnesresurser litteraturvetenskap

Ämne: Litteraturvetenskap

Här samlas olika resurser med relevans för litteraturvetenskap. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

 

Svenska barnböcker

Svenska barnboksinstitutet är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur

Svenska barnboksinstitutet

Nordisk kvinnolitteraturhistoria

Verket Nordisk kvinnolitteraturhistoria har digitaliserats och finns tillgängligt online.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria