Ämnesresurser design och konst- och bildvetenskap

Ämne: Design, Konst- och bildvetenskap

Här samlas olika resurser med relevans för design och konst- och bildvetenskap. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

 

Svensk konstvetenskaplig bibliografi

Deldatabasen Svensk konstvetenskaplig bibliografi innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker monografier och samlingsverk recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering.

Svensk konstvetenskaplig bibliografi