Ämnesresurser sjöfart

Ämne: Sjöfart

Här samlas olika resurser med relevans för sjöfart. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

Föreskrifter och forskning

Gällande föreskrifter för sjöfart från Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens regler för Sjöfart

Sjöfartsverkets forskning och innovation.

Sjöfartsverkets forskning