Ämnesresurser sociologi

Ämne: Sociologi

Här samlas olika resurser med relevans för sociologi. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

 

Tidskrifter

Nedanstående tidskrifter publicerar artiklar granskade enligt peer-review systemet. Tidskrifter med * kan sökas i Artikelsök. Artiklar kan också finnas med i SwePub.

Nordic social work research

Elektronisk - 2011 -

Nordic studies on alcohol and drugs

Elektronisk - 1984 -

Socialmedicinsk tidskrift*

Tryckt på UB - 1978 - 2012

Elektronisk - 2004 -

Socialvetenskaplig tidskrift

Tryckt på UB - 1996 -

Elektronisk - 1994 -

Sociologisk forskning

Tryckt på UB - 1967- 2018

Elektronisk - 1993 -

Socionomen - Forskningssupplementet*

Tryckt på UB - 1997 -

Young

Elektronisk - 1993 -