IEEE Xplore

Till databasen

Ämne: Elektronik, Datavetenskap

Materialtyp: Artiklar

Abstracts och fulltext till IEEE:s och IET:s tidskrifter, konferensrapporter och standards inom främst ämnesområdena elektronik, elektroteknik och datavetenskap.

IEEE Xplore - Navigera och söka i databasen (08:22)