InfoTorg Företag

Till databasen

Ämne: Ekonomi

Materialtyp: Fakta

InfoTorg Företag är en databas med affärsinformation om alla registrerade svenska företag. Databasen innehåller bl.a. grundinformation om företaget,  koncerninformation, bokslut, nyckeltal och skatteregistrering. 

Viss information kräver inloggning. Om du inte kommer åt det du söker: skicka namn, din LNU e-postadress och en beskrivning av vad det är du inte kommer åt till eresurser@lnu.se

Kreditinformation ingår dock inte och åtkomst till årsredovisningar ges endast för aktiebolag.