IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)

Till databasen

Ämne: Samhällsstudier

Materialtyp: Artiklar

Referensdatabas inom "social sciences" innehållande referenser till tidskriftsartiklar, böcker, recensioner etc. För tidskiftsartiklarna ges främst abstracts, men databasen innehåller också länkar till en allt större mängd fulltexter.