JCR (Journal Citation Reports)

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Bibliometri

Information om och utvärdering av vetenskapliga tidskrifter med hjälp av citeringsdata, t.ex. ImpactFactor. Främst tidskrifter inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.