Libris

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Tryckta böcker

Nationell bibliotekskatalog där du hittar vilka titlar som finns att låna eller läsa på svenska universitets- och högskolebibliotek, forskningsbibliotek och ett stort antal folkbibliotek.

Att söka i Libris (03:39)