Nationalencyklopedins ordböcker

Till databasen

Ämne: Språk

Materialtyp: Uppslagsverk och ordböcker

Innehåller NE:s svenska ordbok, NE:s svenska synonymordbok, Lexin ordböcker och sju NE:s språkordböcker.