Övriga resurser inom ekonomi

Ämne: Ekonomi

Här samlas olika resurser med relevans för ekonomi. Resurserna är varierande och innehåller söktips, fria resurser eller utvalda resurser från universitetsbiblioteket.

 

Nyckeltal

Statistiska centralbyråns branschnyckeltal innehåller ekonomiska nyckeltal som grundar sig på årliga undersökningar av ett stort antal företag och branscher inom industri-, bygg- och tjänstesektorn i Sverige.

Branschnyckeltal (SCB)

Företagsinformation

Bolagsfakta är en fritt tillgänglig webbsida som innehåller offentlig information om företag i Sverige.

Bolagsfakta

Swedish House of Finace National Research Data Centre

Swedish House of Finace National Research Data Centre har åtta databaser som tillhandahåller olika typer av svensk finansiell data exempelvis årsrapporter, juridiska dokumnet, ESG, aktiepriser, patent etc. Swedish House of Finace National Research Data Centre fiansieras av Vinnova och svenskt näringsliv, men administreras av Handelshögskolan. 

Swedish House of Finance