Social Science Premium Collection

Till databasen

Ämne: Samhällsstudier

Materialtyp: Artiklar

Portal för ett 15-tal databaser från ProQuest inom bl.a. sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, internationella relationer och kriminologi.