Web of Science

Till databasen

Ämne: Generell/Ämnesövergripande

Materialtyp: Artiklar, Bibliometri

Utgör en samlad portal för sökning i följande citeringsindex:

  • Science Citation Index omfattar vetenskapliga tidskrifter inom tekniska och natur- vetenskapliga ämnesområden.
  • Social Science Citation Index omfattar vetenskapliga tidskrifter inom främst samhällsvetenskapliga ämnesområden.
  • Arts & Humanities Citation index omfattar tidskrifter inom humaniora och konst. 

Följande databaser ingår också:

  • Korean Journal Database
  • MEDLINE
  • Russian Science Citation Index
  • SciELO Citation Index

Web of Science - för grund- och avancerad nivå (16:09)